Unika arbejder med verdensmål nr. 12

Unika arbejder med verdensmål nr. 12

 

FN har udarbejdet en række verdensmål som skal sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og deraf 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til blandet andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Verdensmålene gælder for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkter. De store udfordringer vi står overfor i dag - som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer - er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Meningen med verdensmålene er at gøre en forskel, hvor vi kan. For langt de fleste virksomheder og organisationer vil det derfor ikke give mening at arbejde med alle verdensmålene.

På Unika forholder vi os til Verdensmål nr. 12, som omhandler ansvarligt forbrug og produktion.

Helt konkret lyder nogle af delmålene herunder:

-Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Ved at opsamle al spildvarme i vores haller og dermed udnytte spildproduktet som overskudsvarme til Ans By, opnår vi en mere bæredygtig brug af vores ressourcer. 

-Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse,
reduktion, genvinding og genbrug.

Vores aktive deltagelse i projekter i genanvendt plast samt vores anvendelse af eget spildmateriale understøtter dette mål.


Effektiv udnyttelse af naturressourser

Vi anvender el ved fremstilling af sprøjtestøbt plast. Plasten opvarmes til et niveau hvor den bliver flydende, og derefter hurtigt køles ned igen, så formen bliver stabil. I denne proces skaber vi en del overskudsvarme. Tidligere har vi kørt kølevandet fra maskinerne gennem ventilatorer, brugt energi på at brænde varme af og desuden åbnet porte for at komme af med spildvarme.

Idag har vi installeret en ny varmeløsning, der er langt mere bæredygtig. Ved hjælp af denne bliver vores overskudsvarme sendt ud på fjernvarmenettet. På denne måde leverer Unika varme til 20% af lokalområdets husstande.

Genanvendelse af spild

På Unika genanvender vi vores eget spild i så stor udstrækning som muligt. I de få tilfælde hvor vi ikke kan anvende det, bliver det sendt til virksomheder, der er specialiseret i at aftage sådanne produkter og forarbejde dem til en råvare der kan indgå i cirkulation igen.

Vi har løbende produktion af plastemner der støbes i 100% genanvendt plast. Denne recikulerede råvare opkøber vi af virksomheder der er specialister inden for deres område. Vi sikrer på den måde at de tekniske og procesmæssige egenskaber passer til den aktuelle opgave.

I design af nye emner opfordrer vi vores kunder til også at kigge på genanvendelsesmaterialer i det omfang opgaven tillader det.