Et nyt ansigt på kontoret

Nyansatte Christina Haase Hermansen vil fremover håndtere Unikas ordre- og salgsrelaterede opgaver.

Når der ringes til Unikas hovedtelefon, vil det fremadrettet oftest være Christina i den anden ende af røret. Det er nemlig planen, at hun blandt andet skal agere som vores kunders løbende kontaktperson mht. levering af ordrer. Hun har fået en fast plads på kontoret og er blevet sat i vores procedurer og kvalitetspolitikker.

Christina har førhen haft lignende ansvarsområde ved Hørning Parket A/S og har desuden en spændende baggrund som speditør.